Covid-19

Uitgaande van ieders verantwoordelijkheid, in combinatie met verordeningen van de landelijke, regionale en lokale overheid, worden maatregelen in acht genomen met betrekking tot het Covid-19 (Corona) virus.

Dit betekent:
– 1,5 m afstand tussen personen die niet tot hetzelfde huishouden behoren
– mondkapjes daar waar verplicht, al staat het iedereen vrij overal een mondkapje te dragen
– het mijden van drukke plaatsen
Eventuele boetes ten gevolge van niet naleving daarvan komen op conto van de overtreder.

Zij die ziekteverschijnselen hebben, of menen te hebben, worden geacht niet aan de wandeling of andere activiteit deel te nemen en thuis te blijven.

Zaken als: geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog e.d., worden als inmiddels bekend verondersteld.

Bij voorkeur zijn de groepen zo klein mogelijk.